Initiatief Hondenspeeltuin Himsterhout


In de wijk Himsterhout is onder een aantal hondenbezitters het idee ontstaan voor een hondenspeeltuin op de groene zone (het grote grasveld) achter het Waterland. Deze groene zone is nu ingericht als speelplek, maar wordt niet optimaal gebruikt. Belangrijkste reden is het ontbreken van toezicht, waardoor deze plek niet door iedereen als veilig wordt ervaren. Bovendien staat de plek bekend als dealplek, waardoor de aantrekkelijkheid voor recreëren vanzelfsprekend afneemt.

De ideeën voor de hondenspeltuin zijn uitgewerkt in een projectplan. Kort samengevat is het idee dat de groene zone opnieuw wordt ingedeeld, waarbij het middelste deel in gebruik wordt genomen als hondenspeeltuin. Met focus op veiligheid, uitdaging en comfort, kunnen honden zich hier helemaal uitleven en de baasjes gezellig samenkomen. Informatie hierover (als onderdeel van de Bloeizone) is sinds voorjaar 2023 o.a. gedeeld via een flyer, een inloopbijeenkomst, oproepjes op Facebook en informatie op de website.

Over de hondenspeeltuin | Fijne buitenplek

De honden spelen in de hondenspeeltuin met omheining en verstoren hierbij niet de spelende kinderen en passerende fietsers. Dit in combinatie met het al aanwezige volkstuinencomplex, maakt dat deze nu niet geliefde groene zone een fijne buitenplek kan worden voor actief ontspannen voor jong en oud, voor mensen met of zonder hond.

Over de hondenspeeltuin | Financiering

De realisatie van de hondenspeeltuin kan gefinancierd worden door Regiodeal. Benieuwd naar de ideeën en uitgangspunten? Klik hier om het projectplan te lezen.

Enquête in de wijk

Voor een dermate ingrijpende aanpassing aan het landschap is het belangrijk om het draagvlak in de wijk te toetsen. Om dit te doen is in juni ’24 een enquête. uitgezet. De enquête is beschikbaar via deze website (klik hier), voor alle wijkbewoners. De direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

De eerste resultaten van de enquête zijn inmiddels binnen. Hieruit blijkt dat wijkbewoners vragen hebben over de enquête zelf, en de te zetten stappen na afloop van de enquête. De antwoorden op deze vragen zijn als volgt. 1) De enquête kan door alle wijkbewoners worden ingevuld, tot en met zondag 14 juli 2024, en 2) Na 14 juli zet de wijkraad de volgende stappen:

1. Waardering uitkomst enquête
2. Indien nodig en/of mogelijk: herziening van het plan
3a. Bij voldoende draagvlak: vergunningsaanvraag via de Gemeente Smallingerland
3b. Bij onvoldoende draagvlak: herziening van het plan (waarna opnieuw een toetsing van het draagvlak
4a. Uitvoering plan – vermits ook vergund door de Gemeente
4b. Geen uitvoering plan

Updates over de voortgang van dit project worden hier (op deze site) gedeeld.

Enquête