Over de Wijkraad

Wijkraad Himsterhout is met ingang van 18 januari 2016 actief en representeert de leefbaarheid en omgeving voor ruim 1900 inwoners van de wijk. Op dit moment bestaat het bestuur uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 algemene bestuursleden. De wijkraad houdt zich onder andere bezig met de beoordeling en het verstrekken van het buurtbudget (door de gemeente), ontwikkelingen omtrent leefbaarheid, wijzigingen in bestemmingsplannen, veiligheid, verkeer en voorzieningen. De wijkraad heeft regelmatig contact met de gemeente over actuele ontwikkelingen omtrent deze onderwerpen.Natuurlijk zijn uw mening en wensen als bewoner belangrijk voor zowel ons als voor de wijk. U kunt als bewoner bijdragen door uw mening, klachten en/of ideeën met ons te delen. Zo kunnen we streven naar een wijk met een zo goed mogelijke leefbaarheid en bovenal tevredenheid in de wijk.

Bloeizones

Eind 2022 heeft het Himsterhout een subsidie gekregen om een zogenoemde ‘bloeizone’ te ontwikkelen. Bloeizones zijn geïnspireerd op de ‘blue zones’, regio’s in de wereld waar mensen bovengemiddeld gezond oud worden.Bloeizones zetten in op een lang, gezond en gelukkig leven in de eigen woonomgeving. De vraag naar zorg zou hierdoor kunnen worden voorkomen of worden uitgesteld en leveren we in samenwerking met inwoners en ondernemers een bijdrage aan de houdbaarheid van de zorg.

Om deze plannen voor de bloeizone op te zetten, organiseerde de wijkraad op 21 februari 2023 voor de bewoners een bijeenkomst. Hier werden de plannen besproken om deze bloeizone in te vullen en tevens werden er enthousiaste vrijwilligers opgeroepen om mee te helpen om deze nieuwe projecten in de steigers te zetten. In eerste instantie gaat het om de volgende initiatieven:

Onderzoek naar (resten van) medicijnen in het afvalwater van het Himsterhout.
Realiseren van een hondenspeelveld (nabij het asiel)
Beweegroute door de wijk
Realiseren van een pluktuin
 

Bij alle onderdelen is het de bedoeling dat wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waarbij het onderhoud en beheer ook voor een deel bij de bewoners moet komen te liggen. De wijkraad heeft regulier overleg met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), de gemeente Smallingerland, Sportbedrijf Drachten, huisartsenpraktijk ’t Voorhuis en andere wijkraden.

Meer informatie is te vinden op https://bloeizone.frl/bloeizone/himsterhout/ en https://www.hannn.eu/nieuws/bloeizones-in-fryslan-.

 

Hondenspeeltuin

In de wijk Himsterhout is onder een aantal hondenbezitters het idee ontstaan voor een hondenspeeltuin. Dit op de groene zone achter de straat het Waterland. De groene zone is nu ingericht als speelplek, maar wordt niet optimaal gebruikt. Belangrijkste reden is het ontbreken van toezicht, waardoor deze plek niet door iedereen als veilig wordt ervaren. Bovendien staat de plek bekend als dealplek, waardoor de aantrekkelijkheid voor recreëren vanzelfsprekend afneemt.

De ideeën voor de hondenspeltuin zijn uitgewerkt in een projectplan. Kort samengevat is het idee dat de groene zone opnieuw wordt ingedeeld, waarbij het middelste deel in gebruik wordt genomen als hondenspeeltuin. Met focus op veiligheid, uitdaging en comfort, kunnen honden zich hier helemaal uitleven en de baasjes gezellig samenkomen. 

 

Fijne buitenplek

De honden spelen achter een omheining en verstoren hierbij niet de spelende kinderen en passerende fietsers. Dit in combinatie met het al aanwezige volkstuinencomplex, maakt dat deze nu niet geliefde groene zone een fijne buitenplek kan worden voor actief ontspannen voor jong en oud, voor mensen met of zonder hond.

Financiering

De realisatie van de hondenspeeltuin kan gefinancierd worden door Regiodeal. Benieuwd naar de ideeën en uitgangspunten? Klik dan hier om het projectplan te lezen.

Enquête

Bewoners van de wijk Himsterhout kunnen hun mening geven over de plannen van de hondenspeeltuin door het invullen van een enquête. De enquête bestaat uit de onderstaande vier stellingen:

 

1.     Ik vind het idee van een hondenspeeltuin op de beoogde plek, de groene zone achter het Waterland, een goed idee.

2.    Een hondenspeeltuin in de aangegeven groene zone kan zorgen voor meer toezicht en kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid.

3.    Het idee om de bestaande groene zone uit te breiden met een hondenspeeltuin, naast de al bestaande speeltuin voor kinderen en het volkstuinencomplex, is een goed idee.

4.    Ik heb het projectplan gelezen en gezien dat er regels worden opgesteld voor de gebruikers van de hondenspeeltuin. Ik vind het een goed idee dat de hondenbezitters worden gewezen op de verantwoordelijkheden door middel van deze regels.

 

Wil jij de enquête invullen? Klik dan hier.

Vragen? Neem contact op

Leden

DAVID PIT
voorzitter & penningmeester
JAN BUFFINGA
SECRETARIS
TITIA POTHOVEN
bestuurslid

 

RIANNE JONGMAN
bestuurslid