Over de Wijkraad

Wijkraad Himsterhout is met ingang van 18 januari 2016 actief en representeert de leefbaarheid en omgeving voor ruim 1900 inwoners van de wijk. Op dit moment bestaat het bestuur uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 algemene bestuursleden. De wijkraad houdt zich onder andere bezig met de beoordeling en het verstrekken van het buurtbudget (door de gemeente), ontwikkelingen omtrent leefbaarheid, wijzigingen in bestemmingsplannen, veiligheid, verkeer en voorzieningen. De wijkraad heeft regelmatig contact met de gemeente over actuele ontwikkelingen omtrent deze onderwerpen.Natuurlijk zijn uw mening en wensen als bewoner belangrijk voor zowel ons als voor de wijk. U kunt als bewoner bijdragen door uw mening, klachten en/of ideeën met ons te delen. Zo kunnen we streven naar een wijk met een zo goed mogelijke leefbaarheid en bovenal tevredenheid in de wijk.

Bloeizones

Eind 2022 heeft het Himsterhout een subsidie gekregen om een zogenoemde ‘bloeizone’ te ontwikkelen. Bloeizones zijn geïnspireerd op de ‘blue zones’, regio’s in de wereld waar mensen bovengemiddeld gezond oud worden.Bloeizones zetten in op een lang, gezond en gelukkig leven in de eigen woonomgeving. De vraag naar zorg zou hierdoor kunnen worden voorkomen of worden uitgesteld en leveren we in samenwerking met inwoners en ondernemers een bijdrage aan de houdbaarheid van de zorg.

Om deze plannen voor de bloeizone op te zetten, organiseerde de wijkraad op 21 februari 2023 voor de bewoners een bijeenkomst. Hier werden de plannen besproken om deze bloeizone in te vullen en tevens werden er enthousiaste vrijwilligers opgeroepen om mee te helpen om deze nieuwe projecten in de steigers te zetten. In eerste instantie gaat het om de volgende initiatieven:

Onderzoek naar (resten van) medicijnen in het afvalwater van het Himsterhout.
Realiseren van een hondenspeelveld (nabij het asiel)
Beweegroute door de wijk
Realiseren van een pluktuin
 

Bij alle onderdelen is het de bedoeling dat wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waarbij het onderhoud en beheer ook voor een deel bij de bewoners moet komen te liggen. De wijkraad heeft regulier overleg met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), de gemeente Smallingerland, Sportbedrijf Drachten, huisartsenpraktijk ’t Voorhuis en andere wijkraden.

Meer informatie is te vinden op https://bloeizone.frl/bloeizone/himsterhout/ en https://www.hannn.eu/nieuws/bloeizones-in-fryslan-.

Vragen? Neem contact op

Leden

DAVID PIT
voorzitter & penningmeester
JAN BUFFINGA
SECRETARIS
ERIC ANNEMA
bestuurslid
TITIA POTHOVEN
bestuurslid

 

RIANNE JONGMAN
bestuurslid