Initiatief voor Hondenspeeltuin Himsterhout

In onze wijk is onder een aantal hondenbezitters het idee ontstaan voor een hondenspeeltuin op de groene zone (het grote grasveld) achter het Waterland. De ideeën voor de hondenspeltuin zijn uitgewerkt in een projectplan. Voor een dermate ingrijpende aanpassing aan het landschap is het belangrijk om het draagvlak in de wijk te toetsen. Om dit te doen is in juni ’24 een enquête uitgezet, voor alle wijkbewoners.

Verdere informatie tref je onder de menu-knop Projecten.

Enquête