Update initiatief Hondenspeeltuin | Toetsing van draagvlak via enquête

Updates:
3-juli: om de enquête in te vullen dien je ingelogd te zijn op een Google-account.
27-juni: sommige mensen lopen tegen een technisch probleem aan bij het invullen van de enquêtevragen. Hier wordt naar gekeken. 

————————–

Na de bekendmaking van de enquête voor het initiatief voor een hondenspeeltuin begin juni 2024, werd al snel duidelijk dat er liefhebbers zijn van het initiatief en dat er inwoners zijn die er vraagtekens bij zetten. De liefhebbers zetten het liefst morgen de schep in de grond om te starten met de aanleg. Andere inwoners geven aan er minder of geen behoefte aan te hebben. Ieders mening hierover mag er uiteraard zijn.

Het is voor de wijkraad belangrijk om te weten wat het draagvlak is voor het initiatief en daarvoor is de enquête het beste middel. Als wijkbewoner kun je in deze enquête aangeven wat je mening is op basis van 5 stellingen, en het geeft ruimte om suggesties te doen of opmerkingen te plaatsen. De wijkraad roept alle bewoners op om constructief van dit middel gebruik te maken.

De eerste resultaten van de enquête (die nog loopt) zijn inmiddels binnen. Naar aanleiding van de eerste resultaten, en naar aanleiding van verschillende gesprekken die de afgelopen weken zijn geweest in de wijk, geeft de wijkraad bij deze extra duidelijkheid over het initiatief en de enquête.

De enquête kan door alle bewoners van het Himsterhout worden ingevuld, met een uiterlijke invuldatum van zondag 14 juli 2024. De antwoorden van onze wijkbewoners op de vragen in de enquête zijn belangrijk om het draagvlak voor het huidige initiatief van de hondenspeeltuin te toetsen. Ook vormen de antwoorden belangrijke input voor een eventuele herziening van het projectplan en/of het initiatief als geheel.

Na 14 juli zet de wijkraad de volgende stappen:

1. Waardering uitkomst enquête
2. Indien nodig en/of mogelijk: herziening van het plan
3a. Bij voldoende draagvlak: vergunningsaanvraag via de Gemeente Smallingerland
3b. Bij onvoldoende draagvlak: herziening van het plan (waarna opnieuw een toetsing van het draagvlak
4a. Uitvoering plan – vermits ook vergund door de Gemeente
4b. Geen uitvoering plan

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met de wijkraad via de contactmogelijkheden op deze website.
Updates over de voortgang van dit project worden hier (op deze site) gedeeld, zowel op de nieuwspagina, als op de projecten-pagina.

Enquête