Bloeizone Himsterhout

Eind 2022 heeft het Himsterhout een subsidie gekregen om een zogenoemde ‘bloeizone’ te ontwikkelen. Bloeizones zijn geïnspireerd op de ‘blue zones’, regio’s in de wereld waar mensen bovengemiddeld gezond oud worden. Bloeizones zetten in op een lang, gezond en gelukkig leven in de eigen woonomgeving. De vraag naar zorg zou hierdoor kunnen worden voorkomen of worden uitgesteld en leveren we in samenwerking met inwoners en ondernemers een bijdrage aan de houdbaarheid van de zorg.

Om deze plannen voor de bloeizone op te zetten, organiseerde de wijkraad op 21 februari 2023 voor de bewoners een bijeenkomst. Hier werden de plannen besproken om deze bloeizone in te vullen en tevens werden er enthousiaste vrijwilligers opgeroepen om mee te helpen om deze nieuwe projecten in de steigers te zetten. In eerste instantie gaat het om de volgende initiatieven:

  1. Onderzoek naar (resten van) medicijnen in het afvalwater van het Himsterhout.
  2. Realiseren van een hondenspeelveld (nabij het asiel)
  3. Beweegroute door de wijk
  4. Realiseren van een pluktuin

Bij alle onderdelen is het de bedoeling dat wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waarbij het onderhoud en beheer ook voor een deel bij de bewoners moet komen te liggen. De wijkraad heeft regulier overleg met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), de gemeente Smallingerland, Sportbedrijf Drachten, huisartsenpraktijk ’t Voorhuis en andere wijkraden.

Meer informatie is te vinden op https://bloeizone.frl/bloeizone/himsterhout/ en https://www.hannn.eu/nieuws/bloeizones-in-fryslan-.