Nieuwe bankjes langs de schelpenpaden

Je hebt ze vast al wel eens gezien, er op gezeten, of er een goed gesprek op gevoerd; de bankjes langs de schelpenpaden. Een mooie om elkaar te ontmoeten of om te genieten van het uitzicht in onze mooie wijk. Bekostigd uit het buurtbudget, op initiatief van een bewoner van het Himsterhout.