Buurtfeest Himsterhout

Het thema bewegen stond centraal op het buurtfeest deze zomer. In het Himsterhout heeft de wijkraad gekozen om natuurlijk bewegen meer aandacht te geven. Op verzoek van een aantal bewoners is in 2017 een jeu de boules baan aangelegd en in 2019 is een multifunctioneel sportnet geplaatst. Dit net kan gebruikt worden voor onder andere volleybal en badminton, maar ook andere sporten.

Op hetzelfde terrein is in 2005 een kunstobject geplaats, te weten Open Huis. In 2021 is in dit kunstwerk een pannakooi gemaakt zonder afbreuk te doen aan het kunstwerk zelf. Dit terrein ligt op een centrale ontmoetingsplaats in de wijk Himsterhout en bevat naast het sportnet en de pannakooi nog een voetbalveld.

Het Himsterhout zit niet stil. Bewoners zijn nog voornemens om een wandelroute in de wijk te maken en deze eventueel onderdeel te maken van “parkrun” (zie¬†www.parkrun.co.nl/).

Een korte sfeerimpressie van het buurtfeest (bron Waldnet / Harry van der Linde):