Bloeizone Himsterhout

Eind 2022 heeft het Himsterhout een subsidie gekregen om een zogenoemde ‘bloeizone’ te ontwikkelen. Bloeizones zijn geïnspireerd op de ‘blue zones’, regio’s in de wereld waar mensen bovengemiddeld gezond oud worden. Om deze plannen voor de bloeizone op te zetten, organiseerde de wijkraad op 21 februari 2023 voor de bewoners een bijeenkomst. Hier werden de plannen besproken om deze bloeizone in te vullen en tevens werden er enthousiaste vrijwilligers opgeroepen om mee te helpen om deze nieuwe projecten in de steigers te zetten. In eerste instantie gaat het om de volgende initiatieven:

  1. Onderzoek naar (resten van) medicijnen in het afvalwater van het Himsterhout
  2. Realiseren van een hondenspeelveld (nabij het asiel)
  3. Beweegroute door de wijk
  4. Realiseren van een pluktuin

Nieuws over de bloeizone tref je hier op deze nieuwspagina, meer informatie tref je via de menu-knop Projecten.