Nieuwe bijeenkomsten in mei en juni bij jou in de buurt!

Weet je het nog? Op 26 november is een start gemaakt met de Omgevingsvisie voor de gemeente. We gingen tijdens de kickoff bijeenkomst met elkaar in gesprek over de toekomst van Smallingerland. Ruim honderd aanwezigen dachten in de schouwburg De Lawei met ons mee. Het resultaat was een lijst met maar liefst 400 aandachtspunten! De samenvattingen waren de afgelopen maanden in de Breeduit en op de website dwjm.nl te lezen.

Met deze aandachtspunten zijn we aan de slag gegaan. En nu willen we graag weer jullie hulp vragen. We organiseren in mei en juni zes bijeenkomsten in de wijken en dorpen. Dit keer willen we graag met jullie over de verschillende onderwerpen doorpraten: welke onderwerpen moeten volgens jou hoog op de agenda komen te staan en waarom dan? En welke dilemma’s komen we dan tegen?

We willen graag jullie mening horen en samen aan de slag! Met jullie inbreng kunnen we ons voorbereiden op de volgende stap: duidelijkheid krijgen over het globale toekomstbeeld van de gemeente. Daarom hopen we jullie op een van de volgende bijeenkomsten te ontmoeten:

 

 • 20 mei            Gebied De Tike, Oudega, Nijega en Opeinde
  Dorpshuis Opeinde: Middelbuorren 1, 9218 PP Opeinde
 • 21 mei             Gebied Rottevalle, Drachtstercompagnie, Houtigehage
  MFC Rottevalle: Master Kuiperswei 1, 9221 TD Rottevalle
 • 23 mei            Goëngahuizen, Veenhoop, De Wilgen, Smalle Ee, Boornbergum en Kortehemmen
  Dorpshuis Boornbergum: Westerbuorren 1, 9212 PK Boornbergum
 • 27 mei            De Drait, De Trisken, Himsterhout, Drachtstervaart
  Brede school De Drait: Flevo 190, 9204 JT Drachten
 • 29 mei            Centrum, De Singels, De Bouwen, De Wiken, De Venen
  Brede school De Wiken: Middelwyk 2, 9202 GV Drachten
 • 4 juni              De Folgeren, Fennepark, Burmaniapark, Vrijburg, De Swetten, Noord Oost
  Wijkcentrum Noord Oost: De Vogelweide 5, 9201 TE Drachten

Tijdstip bijeenkomsten: inloop vanaf 18.45, aanvang om 19.15 en einde om 21.30 uur.

Aanmelden kan door ons een email te sturen (onder vermelding van de datum van de bijeenkomst) aan: omgevingsvisie@smallingerland.nl